Meditaţia te goleşte de tot ce împiedică forţele creatoare să circule de-a lungul canalelor normale ale corpului fizic pentru a fi răspândite prin acei centri şi surse care creează activităţile omului pe plan fizic, mental şi spiritual; făcută corespunzător, cel ce o practică trebuie să devină mai puternic din punct de vedere mental şi fizic, căci nu aceasta i s-a dăruit? A devenit el puternic din hrana primită timp de mai multe zile?

Nu a fost acest lucru dăruit de El, cel ce ne-a arătat Calea: „Am avut hrană despre care voi nu ştiţi?”. Aşa cum ne epuizăm, tot aşa se întâmplă şi cu omul în întregul său, se goleşte fizic şi mental şi intrând în tăcere şi din tăcere în meditaţie, cu o mână curată, un trup curat, o minte curată, putem primi forţa şi energia potrivită fiecăruia, fiecărui suflet, pentru o activitate mai vastă în această lume materială.

Kevin Todeschi