Principiile de etică

Intenție, Integritate și Responsabilitate Profesională

1. Terapeutul se angajează să-și folosească instruirea, abilitățile și intenția în a servi sănătatea, bunăstarea și vindecarea spirituală a clientului.

2. Terapeutul oferă aceste servicii proporționale cu pregătirea și competența sa și îi recomandă clientului alți vindecători sau terapeuți, specialiști din alte discipline, după caz, atunci când este necesar.

3. Terapeutul se menține într-o educație continuă și urmează cursuri de specialitate.

4. Terapeutul nu oferă, promite sau nu furnizează diagnostice sau rețete medicale și nu promite remedii sau recuperări medicale. Comunica cu clienții în granițele sale profesionale.

5. Terapeutul comunică în mod clar, precis și veridic clientului, înainte de începerea serviciilor, natura generală a serviciilor care pot fi furnizate, taxele și practicile de facturare precum și alte politici și proceduri. Terapeutul obține, de asemenea, consimțământul clientului pentru aceste servicii sau, după caz, consimțământul tutorelui legal al clientului, înainte de serviciu.

6. Terapeutul menține granițele profesionale cu clientul. Sprijină clientul atunci când este cazul, în evitarea dependenței de terapie.

7. Terapeutul nu sugerează, nu inițiază și nu se angajează în nici o activitate personală cu clientul.

8. Terapeutul evită sau se îndepărtează prompt de conflictele de interese și potențial dăunătoare în relația cu clienții.

Onoarea Clientului și a Comunității

9. Terapeutul respectă demnitatea fundamentală, valoarea și călătoria spirituală personală a tuturor clienților, indiferent de vârstă, identitate, rasă, etnie, origine națională, religie, orientare sexuală, dizabilitate, limbă și statut socio-economic. Terapeutul se străduiește să fie conștient și sensibil la diferențele culturale, individuale și de rol.

10. Terapeutul respectă dreptul fiecărui client de a deține valori, atitudini, credințe și opinii care diferă de cele ale sale. Terapeutul nu încearcă să constrângă clientul în nici o acțiune sau credință, chiar dacă poate considera că un astfel de act sau credință ar servi la interesul superior al clientului. Terapeutul susține procesele de auto-împuternicire, autodeterminare și transformare ale fiecărui client în procesul de învățare a alegerii vieții și în înțelegerea consecințelor acestor alegeri.

11. Terapeutul este conștient de rolul său în menținerea integrității vindecării și profesiei de vindecare cu privire la clienți, la societatea în care trăiește și la comunitatea globală a inimii sacre umane.

Confidențialitatea clienților

12. Terapeutul onorează și nu dezvăluie nimănui înregistrările clientului, dacă există, inclusiv numele sau identitatea clientului sau informațiile de identificare, cu excepția: (A) dacă este autorizat de client; (B) după cum este necesar pentru supravegherea profesională în cazul în care clientul rămâne anonim; (C) atunci când divulgarea este necesară pentru a preveni pericolul clar și iminent pentru client sau pentru alții; (D) conform cerințelor legale; și (E) dacă terapeutul este inculpat într-o acțiune civilă, penală sau disciplinară care rezultă din relația cu clientul (caz în care confidențialitatea clientului poate fi dezvăluită numai în cursul acțiunii legale).

13. La cererea sau aprobarea scrisă a clientului și în funcție de capacitățile, buna conștiință și judecată profesională a terapeutului, se poate consulta cu ceilalți vindecători, terapeuți, medici și profesori spirituali ai clientului, după caz, urmărind beneficiile pentru client.

Auto-responsabilitatea, bunăstarea clienților și încetarea serviciilor

14. Terapeutul se angajează să aibă grijă de sine și de vindecarea personală continuă și recunoaște, de asemenea, că acest angajament este esențial pentru a servi ca instrument de vindecare pentru client.

15. Terapeutul se angajează să efectueze sesiuni regulate de supraveghere individuală cu un profesionist calificat. Este obligat să obțină asistență profesională pentru orice probleme personale nerezolvate, contra-transferuri și reacții emoționale, pentru a preveni deteriorarea relației cu clientul.

16. Terapeutul nu se află sub influența alcoolului sau a niciunui medicament, drog sau substanță în timpul unei sesiuni care ar putea afecta munca sau relația cu clientul.

17. Terapeutul încheie o relație cu clientul atunci când devine rezonabil de clar că acesta nu mai are nevoie sau nu beneficiază de un serviciu continuu.

18. Terapeutul încetează serviciile, dacă este recomandabil, din cauza oricărei boli fizice sau psihice sau a problemelor personale nerezolvate. Nu menține o relație cu clientul doar din motive financiare, dar poate încheia o relație dacă clientul nu este în măsură sau nu dorește să plătească pentru astfel de servicii. Înainte de orice încetare a serviciului, dacă și în măsura în care este aplicabil și posibil, terapeutul acordă o notificare rezonabilă clientului rezilierii sesiunilor și îl ajută pe client să găsească servicii profesionale alternative.