CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ

TRAINING ONLINE PROFESIONAL

La înscrierea în Anul II, poți opta pentru specializarea Consilier pentru Dezvoltare Personalăcod COR 242324. Cursul este autorizat CAFFPA* (înlocuieşte ANC) sub nr. 40/3693/2023 și este recunoscut la nivel european, oferind pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației, tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS).

 

Ce este Consilierul pentru dezvoltare personală?

Consilierul pentru Dezvoltare Personală, cod COR 242324, reprezintă un concept nou și valoros pentru toate persoanele care își doresc să acceseze o oportunitate de evoluție personală și profesională și chiar să își  reinventeze propria viață.

Consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic, care au nevoie să exploreze sau să depășească diverse stări sau situații cu care se confruntă în evoluția personală și profesională, valorificând și dezvoltând resursele și potențialul propriu.

Intervenția specializată a consilierului pentru dezvoltare personală constă în însoțirea, susținerea și încurajarea interlocutorilor, prin intermediul unor tehnici și instrumente specifice, în vederea sondării și revelării propriilor capacități și resurse, a conștientizării punctelor critice din existența proprie și a posibilităților de depășire a situațiilor neconvenabile într-o manieră particularizată și non-directivă.

Consilierea este un proces de transformare individuală, care are ca scop îmbunătățirea calității vieții clientului, la nivelul personal, profesional sau relațional.

Consilierul pentru dezvoltare personală nu își etichetează clienții, nu face judecăți de valoare, nu le oferă sfaturi, opțiuni sau soluții, ci își susține clienții, cu ajutorul instrumentelor și tehnicilor specifice, astfel încât clienții descoperă ce anume se întâmplă și cum anume pot să schimbe situația.

Consilierul pentru dezvoltare personală lucrează cu clienți ale căror situații problematice au o intensitate mică spre medie (situațiile problematice cu intensitate mare sunt de competența psihiatrilor sau a psihoterapeuților clinicieni specializați în trauma respectivă) și cu clienți care își doresc performanță (activitatea de life coaching).

Competențe specifice:

 1. Organizarea activităţii proprii
 2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 3. Dezvoltarea propriei cariere
 4. Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate
 5. Investigarea situaţiilor problemă
 6. Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă
 7. Consilierea privind modalităţile de dezvoltare personală

Tematica:

 1. Modul 1: Managementul cabinetului de consiliere
  • Importanța organizării spațiului de lucru, crearea unui mediu plăcut și funcțional. Importanța prioritizării, planificarea etapelor activității.
 2. Modul 2: Managementul riscului
  • Cum să identificăm corect riscurile asociate profesiei și care sunt soluțiile. Noțiuni introductive despre normele de sănătate și securitate în muncă.
 3. Modul 3: Dezvoltare personală și profesională
  • Pregătirea profesională, stabilirea priorităților în dezvoltarea carierei, consolidarea carierei
 4. Modul 4: Relația de consiliere
  • Stabilirea cadrului fizic, acordarea emoțională, contractul de colaborare.
 5. Modul 5: Obiectivul consilierii
  • Investigarea situațiilor problemă. Identificarea corectă și completă a problemei
 6. Modul 6: Explorarea soluțiilor potențiale
  • Identificarea soluțiilor, evaluarea și selectarea soluției optime
 7. Modul 7: Consilierea privind modalitățile de dezvoltare personală
  • Tehnici pentru o abordare sistemică a sesiunilor de consiliere pentru dezvoltare personală, metode și strategii utilizate în consiliere. Studii de caz.

Cursul se desfășoară live, prin intermediul platformei Zoom, ce poate fi accesată de pe orice dispozitiv, fie prin aplicația dedicată, fie prin intermediul browser-ului propriu. Prezentarea va fi interactivă și vei avea posibilitatea să pui întrebări sau să ceri informații suplimentare, atunci când vei simți nevoia. La finalul fiecărei întâlniri, vei primi prin e-mail prezentarea precum și fișele și materialele de lucru aferente.


Cum se desfășoară examenul de certificare:

Examenul constă într-o probă teoretică (răspunsuri la întrebări din suportul de curs, sub forma unui test grilă) și o probă practică prin simularea unei ședințe de consiliere, respectiv prezentarea unui proiect individual.

Certificat Acreditat

Cursul este acreditat CAFFPA* (înlocuiește ANC) este recunoscut la nivel european, oferind, pe lângă diploma recunoscută de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației, tot setul de competențe profesionale (certificat EUROPASS). Cursul se va finaliza cu o sesiune de evaluare în vederea certificării de către CAFFPA (Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională  a adulților Municipiului București).  Comisia de examinare va fi alcătuită din reprezentanți ai CAFFPA și reprezentanți Pure Light Design SRL, respectiv Școala de Reiki și Medicină Energetică.

În urma susținerii examenului veți primi Certificatul de Absolvire având antetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Educației, împreună cu suplimentul descriptiv al competențelor profesionale dobândite, pentru cele 180 de ore de teorie și practică. Competențele se regăsesc pe Suplimentul Descriptiv care însoțește Certificatul de Absolvire. Pure Light Design srl este acreditată pentru eliberarea întregului set de competențe profesionale.

Examenul se organizează în ziua imediat următoare a ultimei zile de desfășurare a cursului. Pentru cursurile desfășurate online, examenul se susține online, conform Ordinului Nr. 1005/2020 din 28 mai 2020  emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Pentru recunoșterea internațională a certificatelor eliberate după finalizarea cursului este necesară apostilarea (țări semnatare ale Convenției de la Haga) sau supralegalizarea (țări nesemnatare ale Convenției de la Haga).

Cerințe pentru definitivarea înscrierii:

Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare. Pentru definitivarea înscrierii, este necesar să aveți absolvit primul An de curs la Școala de Reiki și Medicină Energetică. Înainte de începerea Anului II de curs, transmiteți prin e-mail la adresa karyn.taulescu@gmail.com, următoarele documente:

 • Copie carte de identitate
 • Copie certificat de naștere
 • Copie act de studii (diplomă de licență)
 • Copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui), Copie Hotărâre de divorț (dacă este cazul)
 • Cererea de înscriere la curs completată și semnată (documentul va fi furnizat de către noi (trimis prin e-mail) după ce completați formularul de înscriere la curs )
 • Declarație pe proprie răspundere pentru deținerea mijloacelor electronice necesare accesării cursului online (echipamente și conexiune la internet), completată și semnată
 • Copia documentului de plată

Toate copiile vor purta mențiunea “Conform cu originalul” și semnătură olografă.

ÎNSCRIERE

Pentru mai multe detalii și înscriere puteți suna la numărul de telefon 

+40752187752 sau trimite un e-mail la karyn.taulescu@gmail.com